BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barışcan ÖZTÜRK, Murat BALIKÇI, İbrahim BAHÇİVAN, Bilgihan BÜYÜKTAŞ, Levent SANGÜN
VOLEYBOLCULARDA CLUSTER VE GELENEKSEL SET PLİOMETRİK PAP PROTOKOLÜNÜN ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Amaç: Voleybolcularda Cluster (CSG) ve Geleneksel (GSG) set pliometrik PAP protokolünün anaerobik performans üzerindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırmaya toplam 24 gönüllü kadın katılmıştır. Sporcular CSG (n=12) ve GSG (n=12) grup olmak üzere rastgele yöntem ile 2 gruba ayrılmıştır. Çalışma 48 saat aralıkla 2 oturumdan oluşmuştur. İlk oturumda sporculara ön test olarak CMJ, Zirve Güç (ZG) ve 30 m testleri uygulanmıştır. Son oturumda GSG 3x10 Tuck Jump (set arası 90 sn dinlenme) ve CSG 10x3 Tuck Jump (set arası 20 sn dinlenme) antrenmanlarını uyguladıktan hemen sonra RPE, 4’er dk dinlenmelerden sonra son test CMJ, ZG ve 30 m testleri uygulamıştır. Veri analizinde Independent Sample T test kullanılmıştır. Bulgular: CSG ve GSG gruplar arası 30 m ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Ancak grupların CMJ ve ZG ön test ve son test sonuçları arasında CSG grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca pliometrik antrenman sonrası uygulanan RPE test sonucu incelendiğinde CSG lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: CSG ve GSG pliometrik antrenman uygulamaları arasında fark olmamasına rağmen CSG’nin 30 m sürat performansının GSG’ye göre geliştiği söylenebilir. CSG pliometrik antrenmanının sporcularda CMJ ve ZG’yi anlamlı düzeyde geliştirdiği bulunmuştur. Ayrıca CSG’nin gelişim düzeyinin GSG’ye göre yüksek olmasına rağmen algıladıkları zorluk düzeyinin (RPE) daha düşük olduğu bulunmuştur. (ORCID ID: 0000-0001-7001-3032)

Anahtar Kelimeler: Post Aktivasyon Potansiyeli (PAP), Cluster Set, Geleneksel Set, Pliometrik Antrenman, RPE 


Keywords: