BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurten ELKİN, A.Yüksel BARUT,Derya KAVGAOĞLU
ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ
 
Üreme Sağlığı; üreme sistemi, fonksiyonları ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü; bireylerin, cinsellik ve üremeye bağlı hastalık ve sakatlıklardan korunma ve ihtiyaç duyduğunda uygun danışmanlık, bakım ve rehabilitasyon alabilmelerinin sağlanmasını üreme sağlığı programlarının hedefleri içinde belirtmektedir. Üreme sağlığı ve aile planlaması ile ilgili ihtiyaçları karşılamada yardımcı olmak, İstenmeyen gebelikleri önlemek, yüksek riskli gebelik, hastalık ve ölümleri azaltmak, emzirmeyi teşvik etmek, cinsel yolla bulaşan hastalıkları, komplikasyonlarını önlemek, tedavi yöntemlerini bulmak, cinsiyetler arası eşitliğe dayanan cinselliğin yeterince gelişmesini sağlamak, kadın ve erkeklerin cinsel sağlık, üreme hak ve sorumluluklarını kullanmak için gerek duydukları bilgi, eğitim ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamak, gençlere bilinçli ve sağlıklı üreme ve cinsel davranışı özendirmek, hizmet ve danışmanlık sağlamak, erken yaştaki gebelikleri azaltmak üreme sağlığının en önemli amaçlarındandır. Tüm bu hizmetler, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamında mutlaka ele alınması gereken hizmetler olup; gerektiğinde ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile de desteklenmelidir. Üreme sağlığı hizmetlerinde danışmanlık önemli bir yer tutmaktadır. Danışmanlık adımları, üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunda, sağlık personelinin bir başvuran ile görüşmesini eksiksiz sürdürmesinde yol göstericidir. Danışmanlığın amacı, her bir başvuranın farklı olduğunun bilinciyle, başvuranın ihtiyacının ne olduğunun tanımlanması ve o ihtiyacı karşılayacak sağlık hizmetinin sunulmasıdır. İyi bir danışmanlıkta, danışmanlığın kısa tutulması, bilinen sözcüklerin kullanılması, en önemli mesajlara öncelik verilmesi, bilginin bir düzen içinde aktarılması, önemli noktaların tekrarlanması, anlaşıldığının kontrol edilmesi, bilginin açık ve özgül olmasının sağlanması konunun hatırlanmasını kolaylaştırır. Çalışmamızda nitelikli üreme sağlığı hizmetleri verilmesinde danışmanlığın önemi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üreme, Sağlık, Cinsel, Danışmanlık 


Keywords: