BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
TÜRKİYE’DE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR TURİZMİ
 
İnsanların dinlenme, eğlenme, çalışma ve diğer gayelerle sabit kaldıkları mekânların ötesine kazanç sağlama amacı içindeki eylemlere bağlı olmaksızın ve bir yıldan fazla uzun sürmeyecek biçimde gezintiye çıkmalarından ve konaklamalarından meydana gelen etkinliklere turizm adı verilmektedir. Sağlıklı yaşam, bedenen ve ruhen sağlıklı, iyi, mutlu hissettiren bir yaşam şeklidir. Birçok insan için sağlıklı yaşam tanımı farklı olsa da genel anlamda bedenimize ve ruhumuza iyi gelen, fayda sağlayan alışkanlıklara sahip olma durumu olarak tanımlanabilir. Genel sağlığı ve fiziksel zindeliği geliştiren ve koruyan herhangi bir bedensel aktivite veya hareket, fiziksel egzersiz olarak adlandırılır. Düzenli fiziksel egzersiz alışkanlığının sayısız faydası vardır. Son yıllarda dünya genelinde spor turizmi ya da spor ile ilgili turizm türlerinin çok önemli ölçüde gelişme gösterdiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Spor turizmi konusundaki çalışmalar bu alanda birbirinden farklı birçok pazarın bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın amacı, spor turizmi içerisinde gerçekleştirilen aktivitelerin ülke ekonomilerine katkıları ve seçilen destinasyonlar üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, TÜİK verileri doğrultusunda ülkemizde spor turizminin gelişimi ve durumu hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bu bilgi ışığında ise yapılacak yatırımların ve organizasyonların ülke imajı açısından ne denli önemli olduğu konusunda alanyazına ve sektördeki organizasyon üreticilerine bilgi verilmek amaçlanmıştır. Ülkemizde spor turizmi açısından yapılacak etkinlikler için seçilen bölgenin ekonomik ve toplumsal açıdan gelişimi önemli bir boyutta ilerleme sağlayacağı ön görülmektedir. (ORCID ID: 0000-0002-2753-0234, 0000-0002-1616-8671, 0000-0001-5755-9444)

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Spor, Turizm, Spor Turizmi, Ekonomi 


Keywords: