BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve YURTTAŞ
TOPLU TÜKETİM YERLERİNDE HİJYEN KURALLARI
 
İnsanların ev dışında beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla yiyecek veya yemeklerle beslenmesi toplu beslenme, bu hizmeti veren kuruluşlar toplu beslenme yapan kuruluşlar veya toplu beslenme sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Toplu beslenilen yerler arasında okul, hastane, üniversite, fabrika, otel, restoran ve lokantalar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Toplu beslenme hizmeti veren bu kurumlar hitap ettiği tüketici kitlesine uygun hizmet vermekle yükümlüdür. Toplu beslenme sistemleri; menülerin planlanması, gerekli yiyecek ve içeceklerin satın alınması, depolanması, hazırlanması, servis edilmesi, hijyen ve sanitasyon koşullarının sağlanması, maliyet kontrolü, personel yönetimi gibi hizmetleri kapsamaktadır. Günümüzde sanayileşmenin artması, yemek yemeye daha az zaman ayırma isteği, çalışma koşulları gibi nedenlerden ötürü insanların dışarıda yemek ihtiyacını karşılama isteği artmıştır. Yemek ihtiyacını karşılayan toplu tüketim yerlerinde güvenli gıda sunumu toplum sağlığının korunması açısından önemlidir. Güvenli gıda; gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik her türlü zararın yok edilmesidir. Toplu tüketim yerlerinde üretimden tüketime kadar gıda güvenliğinin ve hijyenik koşulların sağlanamaması insanlarda gıda kaynaklı birçok hastalığa neden olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya genelinde hastalık ve ölümlerin büyük bir kısmının gıda kaynaklı hastalıklardan meydana geldiği belirlenmiştir. Bu nedenle beslenme hizmeti veren kuruluşlar, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik sistemlerini kurmalı, hijyen ve sanitasyon kurallarına uymalıdır. Bu çalışmada yiyecek üretimi, tüketimi veya sunumu yapılan bir işletmede dikkat edilmesi gereken hijyenik şartlar üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, Hijyen, Toplu beslenme 


Keywords: