BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra AYCIL
TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE YÖNETİCİ DİYETİSYEN KAVRAMI
 
Toplu beslenme; kişilerin çağın gerektirdiği yaşam koşullarından dolayı, evlerinin dışında başkaları tarafından belirlenen, organize edilen ve hazırlanan yiyecek-içecek hizmetlerinden bir arada yararlanması ile ilgili tüm süreçleri kapsayan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Toplu beslenme hizmeti belli bir grubun beslenmesini bir merkezden planlayan ve yöneten ,besinleri tüketime hazır halde servise sunan hizmet sektöründeki faaliyetlerdir. Endüstrileşme, besin sanayisinde üretimden satışa kadar her türlü aşamada etkili olmuş , insanların ev dışında ve başkaları tarafından hazırlanmış yiyeceklere kolayca ulaşımına fırsat yaratmıştır ve toplu beslenmenin gelişimi hızlanmıştır. Toplu beslenme sistemlerinin hayatımızda daha fazla yer almasından sonra en büyük sorun ,sayıca çok fazla insanın bir arada yemelerinin ve besinlerin büyük çaplı miktarda hazırlanıp servise kadar bekletilmesinin servis sırasında oluşabilecek bakteriyel kontaminasyonların kontrolünün zorlaşmasının neden olduğu sorunlar olmuştur. Hızla gelişen teknolojiyle beraber bu sorunlar çözülmüş gibi görünse de bu aşamalarda yapılacak hatalar önemli gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olabilmektedir. Bugün gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık %90‘ ı günlük öğünlerin en az birini ev dışında toplu beslenme hizmetlerinde tüketmektedirler. Toplu beslenme hizmetleri menü planlama, yiyeceklerin satın alınması, teslim alma ,depolama, hazırlık, pişirme, servis, atıkların bertaraf edilmesi, sanitasyon ve hijyeninin sağlanması, büro hizmetlerine kadar birbiri ile ilişkili pek çok süreçte oluşmaktadır. Bu süreçlerin zamanında, doğru ve bilimsel dayanaklarla yürütülmesi için toplu beslenme alanında yönetici diyetisyenler çalışmalıdır. Yönetici diyetisyenler toplu beslenme yapılan kurumlarda yiyecek içecek servisini yöneterek, çalışan personeli eğitimini, fiyat kontrolünü ve servisin hijyenik olması gibi bir çok aşamada bulunurlar. Bu derleme yönetimin toplu beslenme hizmetlerindeki önemi, yönetici diyetisyenin toplu beslenmedeki yeri , yetkinlikleri ve yönetim sorumlulukları ve etkin bir yönetici olabilmek için yapılabilecekleri ele almak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplu Beslenme, Yönetim, Diyetisyen ,Yönetici Diyetisyen 


Keywords: