BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Özge YAMAN
PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Ağrı, bireylerin hayatı boyunca mutlaka deneyimlediği, hoş olmayan duyusal ve emosyonel duyumdur. Başladığı zamana, kaynaklandığı bölgeye, mekanizmasına ve duyu şekillerine göre sınıflandırılabilmektedir. Ağrının olumsuz psikolojik etkisi beraberinde endokrin sistem, dolaşım sistemi gibi hayati sistemlere de olumsuz yansımaları görülebilir. Bu nedenle ağrı yönetimi ciddi önem kazanmaktadır. Ağrıyı gidermek için farmakolojik yöntemler dışında farmakolojik olmayan yollar da sık kullanılır. Non farmakolojik yöntemlerden, progresif gevşeme egzersizleri; vücutta bulunan 16 farklı kas grubuna uygulanan masaj ile germe ve gevşeme tekniğidir. İnsan bedeninde yerleşmiş ve gün içerisinde tekrar edilen bütün bu yanlış alışkanlıklar bedenimizde aşırı gerilimlere, kas ve eklem deformasyonlarına ve birçok rahatsızlıklara yol açar. Progresif gevşeme egzersizinin temel amacı, bireylere günlük hayatta yaşanan kas gerilimi hakkında ince bir farkındalık kazanmayı ve istendiğinde bu gerilimi nasıl azaltılacağı veya yok edeceğini öğretmektir. Kolay öğrenilen, komplikasyonsuz, maliyetsiz, bireyin de sürdürebileceği bir yöntemdir. Bireyin konforunu en üst düzeyde tutan, bakım odaklı bir felsefeyi benimseyen hemşirelik mesleği profesyonellerinin ağrı değerlendirmesi, tanılaması, takip etmesi iyileşme sürecini önemli derecede etkilemektedir. Bu bağlamda hemşirelerin ağrıyı gidermek ve bireylerin konfor düzeylerini artırmak için etkinliği kanıtlanmış farmakolojik olmayan yöntemleri daha sık kullanmaları, bu alandaki gelişmeleri takip etmeleri ve uygulamaya koymaları önerilmektedir. Bu çalışma ile non farmakolojik bir yöntem olan progresif gevşeme egzersizleri ve hemşirelik bakımında kullanımını literatür ışığında inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Progresif Gevşeme Egzersizleri, Hemşire, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: