BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin KESKİN , Emel BULDUR
PEDİATRİK HASTALARDA PREOPERATİF AÇLIK SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Preoperatif beslenme durumu ve postoperatif beslenme rehabilitasyonu, pediatrik hastaların morbidite ve mortalitesini etkileyebilir. Ve hastanede yatan çocukların ameliyat öncesi aç kalması hemşirelik gözetiminde sağlanır. Preoperatif açlığın temel amacı hem pediatrik hem yetişkin hastalarda, postoperatif bulantıyı ve mide içeriğinin pulmoner aspirasyon riskini azaltmaktır. Ancak mevcut literatür belirli süre açlığın yeterli olduğunu göstermesine ve değişen kılavuzlara rağmen, hala gece yarısından itibaren tüm yiyecek ve içeceklerin kısıtlanması geleneksel bir uygulama olarak sürdürülmektedir. Preoperatif beslenme değerlendirmeleri, perioperatif açlık süresini en aza indirme ve ameliyattan sonra erken ve agresif beslenme desteği sağlanması, enfeksiyon oranlarının azaltılması, hastanede kalma süresi ve sağlıklı yara iyileşmesi dahil olmak üzere sonuçları iyileştirebilir. Bununla birlikte, uzun süreli preoperatif açlığın postoperatif bulantıya yol açmadığı gösterilmiş, daha kısa preoperatif açlık sürelerinin güvenli olduğu gösterilmiş ve kılavuzlardaki öneriler değişmiştir. Gelişmiş Cerrahi Sonrası İyileşme (ERAS-enhanced recovery after surgery) protokolleri de dahil tüm klavuzlarda perioperatif hasta yönetiminin önemli bir odağı, uzun süre açlıktan kaçınmaktır. Gelişmiş Cerrahi Sonrası İyileşme protokolleri, oral karbonhidrat yüklemesi yapılmasını ve perioperatif dönemde aç kalmanın 3 saat ile sınırlanmasını önermektedir. Diğer tüm kılavuzlarda, ameliyattan 2 saat öncesine kadar berrak sıvıların, 4 saat öncesine kadar anne sütünün, 6 saat öncesine kadar bebek maması veya hafif yemeklerin, 8 saat öncesine kadar katı yiyeceklerin alınabileceği belirtilmektedir. Ayrıca açlık durumunda midenin yaklaşık %98'i ilk saat içinde boşalmaktadır. Bunlar genel öneriler olmakla birlikte, pediatrik cerrahi hastasında beslenmenin etkisine odaklanmış ve spesifik bir rehberlik sağlamak için daha fazla araştırma yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Preoperatif açlık, Preoperatif beslenme 


Keywords: