BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin KESKİN, Emel BULDUR
PEDİATRİK CERRAHİ HASTALARINDA YETERSİZ BESLENME
 
Hastane ortamlarında yetersiz beslenme küresel bir sorun olmaya devam etmektedir. Hastanede yatan hastalar, hastanede yatış sırasında yüksek malnütrisyon riski altındadır ve bu hastalardaki malnütrisyon, artmış morbidite, mortalite, hastanede kalış süresi ve hastane maliyetleri ile önemli ölçüde ilişkilidir. Özellikle, pediatrik hastalar beslenme yetersizliklerine oldukça duyarlıdır ve bu popülasyonda yetersiz beslenmenin etkisi yetişkin hastalara göre daha büyük olabilir. Hastanede yatan çocukların kötü beslenme durumu, kısa vadeli kötü hastalık sonuçlarıyla doğrudan ilişkili olduğu gibi; aynı zamanda bu hastalarda fiziksel büyümeyi ve nörobilişsel gelişimi geciktirerek uzun vadeli sonuçları da etkileyebilir. Hastanelerde yetersiz beslenmenin sonuçları büyük risk teşkil etse de, genellikle farkına varılmaz ve tedavi edilemez. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD'de hastaneye yatırılan çocuklarda önceki 10 yılda bildirilen akut malnütrisyon prevalansı %6 ile %14 arasında değişirken, Türkiye'de %40' a varan malnütrisyon prevalansı bildirilmiştir. ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) ve ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) hastanede yatan çocuklarda yetersiz beslenmenin taranmasını önermiştir. Bununla birlikte, hastanelerin çoğunda yaygın bir uygulama değildir. Farklı çalışmalar, çocukların beslenme durumunun genellikle hastanede yatarken kötüleştiğini göstermektedir. Bu nedenle, yetersiz beslenme riski olan çocukları mümkün olan en kısa sürede belirlemek ve onlara optimum beslenme bakımını sağlamak son derece önemlidir. Pediatrik cerrahi hastalarda, tıbbi durumların çeşitliliği ve gelişim süreci nedeniyle, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve antropometrik verilerin yorumlanması özel bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Cerrahi, Beslenme, Yetersiz beslenme 


Keywords: