BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÖZÜNAL, Hülya YILMAZ ÖNAL
OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA İŞTAHSIZLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Beslenme, büyüme, gelişme, sağlığın korunması ve yaşamın devam ettirilebilmesi için gerekli bir olgudur. Bu sebepten birey her yaş dönemine uygun olacak şekilde yeterli ve dengeli beslenerek hayatını sağlıklı bir şekilde yaşamayı sürdürür. Çocuklar büyüme ve gelişme evresinde olduğu için beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Çocukluk döneminde karşılaşılan en büyük problemlerden biri iştahsızlıktır. İştahsızlık; çocuğun açlık sinyallerini alamaması sonucunda yiyeceklere karşı duyduğu isteksizlik olarak tanımlanmaktadır. Dünya’daki sağlıklı çocuklarda iştahsızlık görülme sıklığı %25-45 iken, gelişme geriliği olan çocuklarda bu oran %80’e kadar çıkmaktadır. Çocuklarda görülen iştahsızlığın birçok nedeni vardır ancak genel olarak fizyolojik veya psikolojik sebeplere dayanmaktadır. İştahsızlık nedenleri değerlendirilirken ilk önce fizyolojik eksiklikler belirlenmeli eğer fizyolojik unsurlarda herhangi bir sebep bulunamazsa beslenme alışkanlıkları ve psikolojik sebepler incelenmelidir. Okul öncesi dönem ile okul çağı çocuklarının gelişimleri ve beslenme şekilleri farklıdır. Bu sebepten aileler bu dönemlerdeki farklılıkları bilmeli ve o şekilde davranmalıdır. İştahsız çocukta başarı elde etmek için hekim, psikolog, diyetisyen, aile ve çocuğun hep birlikte çalışıldığı multidisipliner bir çalışmayı gerektirir. Çocuğunun iştahsız olduğunu düşünen aile öncelikle uzman bir doktor ile gerekli fizyolojik testleri tamamlamalı daha sonra herhangi bir problem tespit edilmezse çocuğu ile birlikte diyetisyen ve pedegog desteği alarak bu durum aşılmaya çalışılmalıdır. Bu şekilde çocuk ve aile hem yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmiş olacak hem de psikolojik olarak bazı besinlere karşı önyargı ortadan kalkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İştahsız Çocuk, Okul Çağı Çocukları, Beslenme, Büyüme ve Gelişme 


Keywords: