BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meral Tuğba ÇİMŞİR
LAPAROSKOPİ ILK TROKARIN PORT GIRIŞ YERI BITIŞIĞINDE BATIN ÖN DUVARINA DIREKT BARSAK YAPIŞIKLIĞI İZLENMESİ
 
Laparoskopide en önemli basamağın batına giriş olduğunu ve multiple batın cerrahisi geçirmiş hastalarda batına ilk girişte lee-huang, palmer veya jain noktalarının kullanılmasının daha güvenli olduğunu vurgulamayı amaçladık. Laparoskopide batına giriş teknikleri arasında veress iğnesi ile giriş, direkt trokar ile giriş ve açık yöntem ile giriş teknikleri bulunmaktadır. (1) Bu yöntemlerin kendi aralarında vasküler ve visseral yaralanma açısından birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır. Cerrah bilgi beceri ve deneyim açısından kendisine uygun yöntemi tercih etmelidir. Hasta daha önceden batın cerrahisi geçirdiyse veya pelvik inflamatuar bir hastalık öyküsü mevcut ise batın içerisinde yapışıklık olma ihtimali daha yüksektir. Tüm laparoskopilerin yaklaşık %10 unda umblikal alanda adezyonlara rastlanmaktadır. (2) Bu hastalarda Palmer, Lee-Huang veya Jain noktaları batına ilk giriş aşamasında tercih edilmelidir. 33y G1 P1 Y1 Yoğun vajinal kanama şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Hastanın şikayetleri son 1 yıldır mevcuttu. Menstrüasyon döngüsü menometroraji şeklinde olmaktaydı ve hastamızda menorajiye bağlı anemi gelişmekte idi. Tedaviye dirençli menometroraji tanısı ile Total Laparoskopik Histerektomi ve Bilateral Salpinjektomi amacı ile operasyona hazırlandı. Hastanın özgeçmişinde 1 kez sezeryan operasyonu ve 1 kez de laparotomik myomektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Genel anestezi altında 10 luk direkt trokar ile batına girildi. İzlemde umblikusun 1-2 mm inferiorunda batın ön duvarına direkt barsak yapışıklığı olduğu görüldü. Çeşitli açılardan görüntülenen yapışıklığa -barsak ansının direkt olarak yapışması şeklinde olduğundan- müdahale edilmeden operasyona devam edildi. Batın ön duvarda diğer alanlarda başka yapışıklık izlenmedi. İki ve daha fazla laparotomi geçirmiş hastalarda laparoskopi uygulanırken barsak yapışıklığı açısından dikkatli olunmalıdır. Batına ilk girişte umblikus dışındaki diğer alternatif noktalar olan lee-huang, palmer veya jain noktaları kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Jinekoloji, Laparoskopi, Barsak yapışıklığı 


Keywords: