BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve YURTTAŞ
LAKTOZ İNTOLERANSINDA SÜT VE FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ
 
Laktoz intoleransı sütte doğal olarak bulunan süt şekeri laktozun, yeterli laktaz enzimi sentezlenmediğinde sindirilememesi sonucu gaz, diyare ve kramplara neden olmasıdır. Laktoz, glikoz ve galaktoz monosakkarit birimlerinden oluşan ve ince barsakta laktaz enzimi ile parçalanan bir disakkarittir. Bebeklerde laktaz enzimi aktivitesi düşüktür. Bu durum laktaz enzimi eksikliği olarak tanımlanmaktadır. Doğumdan sonra laktaz enzimi aktivitesi maksimum seviyeye ulaştıktan sonra düşmeye başlamakta ve sütten kesilen çocuklarda 3 yıl içinde kaybolmaktadır. Laktaz aktivitesi normal ise laktoz parçalanıp barsak tarafından emilimi gerçekleşmektedir. Ağızdan laktoz alımında kan glikoz seviyesinin artması laktoz emiliminin göstergesidir. Laktoz intoleransı hayati tehlikeye neden olmamakla birlikte yol açtığı semptomlar nedeniyle bireyin hayat kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle uygulanacak diyetler bu bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olmalıdır. Ayrıca laktoz intoleransı ve süt allerjisi birbirinden farklıdır. Süt allerjisi süt proteinlerinden kaynaklanmaktadır. Erişkin dönemde de ortaya çıkmakla birlikte inek sütüyle beslenen bebeklerin ilk 6 aylık döneminde ortaya çıkmaktadır. Süt ve süt ürünleri besin kalitelerinin yüksek olması nedeniyle sağlığın korunması için potansiyel kaynaklardır. Süt, özellikle kalsiyum bakımından zengin bir besin olması nedeniyle kemik gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Laktoz intoleransı toplumda giderek artan bir gastrointestinal problem haline gelmesiyle birlikte koruyucu sağlık uygulamalarının önemi ve beslenme ve sağlık ilişkisi üzerindeki çalışmalar da artmıştır. Laktoz intoleransı ve beslenme arasındaki ilişki bu çalışmalardan biridir. Bu derlemede laktoz intoleransı olan bireyler ile süt ve fermente süt ürünleri tüketimi arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Fermente süt ürünleri, Laktoz intoleransı 


Keywords: