BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Medine YÖNDER, Aysel BÜLEZ, Ayşe KÜRKLÜ, Aslıhan BOLAT
KADINLARDA BAZI DEĞIŞKENLERİN ÜRİNER İNKONTİNANSA ETKİSİ
 
Dünyada her yaş, ırk, ve kültürden kadının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen üriner inkontinans kavramı; istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Literatür incelendiğinde kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Yine büyük çoğunlukla kadın cinsiyetine ait olan kavramlar (gebelik, doğum süreci, doğum şekli, histerektomi, menapoz), yaş, obezite, alkol-sigara kullanımı ve beyaz ırktan olma gibi faktörler de üriner inkontinans görülme sıklığını arttırmaktadır. Tedavisinde farmakolojik, cerrahi, davranışsal ve bunların dışında geleneksel yöntemlerin uygulandığı da görülmektedir. Tedavi edilmeyen vakalarda fiziksel ve psikolojik sorunların yaşandığı ve bunların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bulunmuştur. Özellikle toplumda az konuşulan cinsellik konusunda kadınların isteksiz oldukları eşlerinin cinselliğe karşı tutumlarının azaldığı, cinsel birliktelik sırasında utanç duydukları ve beden imajlarında düşüklük hissettiklerini belirten çalışma bulgularına da rastlanmıştır. Sonuç olarak üriner inkontinans küresel ölçekte bir sağlık sorunudur. Üriner inkontinansın risk faktörleri arasında yer alan obezite ve kilo yönetimi, erken yaşta spor ve hareketli yaşam, doğum ve aile planlaması, çiftlere yönelik cinsel eğitim ve danışmanlık, tedavi yöntemlerinin geleneksel yöntemlerden güncel ve teknolojik yöntemleri kullanma ve özendirme konusunda yaşamlarının her alanı yakından takip eden ve bakım veren başta ebeler olmak üzere diğer sağlık profesyonellerininde kadınların bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinde aktif rol almaları yaşam kalitesini arttırma konusunda önem arz etmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde kadınlarda üriner inkontinansı etkileyen faktörlere yönelik çalışmalar istendik düzeyde değildir. Bu derleme ile kadınlarda üriner inkontinansı etkileyen faktörler incelenmiş ve konu ile ilgili öneriler geliştirilerek toplumsal düzeyde farkındalık yaratılmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Üriner İnkontinans, Sağlık, Sağlık Eğitimi 


Keywords: