BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslıhan BOLAT, Aysel BÜLEZ, Ayşe KÜRKLÜ, Eda SEVER, Esra KARATAŞ OKYAY
KADIN SAĞLIĞINA FARKLI BİR BAKIŞ; GÖÇ PERSPEKTİFİ
 
Giriş-Amaç: Göç, bazı nedenlerden dolayı insanların yerleşim yerinden en az 6 aylığına başka bir bölgeye yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Göçmen ise, geçici ya da kalıcı olarak bulunduğu bölgeden başka bölgeye süre fark etmeksizin yerleşen kişiye denir. Göç olayı bir kadın sorunu haline gelmiştir. Gereç- Yöntem: Göçmen kadınlar "Örselenebilir Gruplar" içerisinde yer almaktadır. Bu derleme ile kadınların, nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadığı sorunları ve sağlık hizmet alımındaki durumu ele alınmak istenmiştir. Bulgular: Son tahminlere göre dünyada göçmenlerin %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin %46,8'i kadın, %44,7'si 18 yaş altı çocuklardır. Göç eden kadınlar; dil edinim güçlüğü, kültür farkı, düşük gelir, bilgi eksikliği vb. faktörlerden dolayı birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunları; eğitimi devam ettirememe, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik, travmatik doğum, şiddet, istismar, psikolojik rahatsızlıklar, kanser taramalarının istenen ölçüde yapılamaması vb. başlıklar altında sıralayabiliriz. Kırılgan grupta yer alan kadınlar menopoz dönemlerinde vajinal kuruluk, cinsel istekte azalma, yaşam kalitesini olumsuz etkileme vb. faktörlerden dolayı duygusal ve davranış bozukluklarına neden olabilmektedir. Sosyal ve ekonomik durumları zayıf olan göçmenler sağlık merkezlerine uzak yerde ikamet etmektedirler. Bu durum yeterli sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına da engel olmaktadır. Sonuç: Sonuç olarak göç; birçok kadında travmalara, depresyonlara, ruhsal bozukluklara neden olmaktadır. İnsanların savunmasız olduğu her yerde yaşama hakları, eşitlik hakları tehlike içinde olabilmektedir. Bütün bu konular üzerinde durulmalı, göçmenlerin uyumunun topluma uyumu hızlandıracağı unutulmamalıdır. Literatürde çalışmalar incelendiğinde göçmen kadınlarla ilgili yeterli düzeyde çalışmaya rastlanılmamıştır. Kadın göçmen olmak konusuyla ilgili sağlık alanında araştırmaların yapılmasının literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Kadın, Sağlık Hizmeti, Bakım 


Keywords: