BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan ARGÜT, Sena Öz, Figen GÜRSOY
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ VE SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
21. yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidi olarak kabul edilen iklim değişikliği, Dünya çapında etkiler yaratmakla birlikte çocuklar üzerinde de oldukça önemli etkilere sahiptir. Araştırmada iklim değişikliğinin çocuk gelişimi ve sağlığı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda “iklim değişikliği ve çocuk sağlığı” ve “iklim değişikliği ve çocuk gelişimi” anahtar kelimeleri ile Web of Sciences, Pubmed ve Dergipark üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak tarama yapılmıştır. Araştırmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda iklim değişikliğinin sağlık ve gelişim üzerindeki etkileri neden olduğu sel, su baskınları, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi olaylar üzerinden incelendiği görülmüştür. İklim olayları çocukların ve yetişkinlerin temel olarak beslenme ve barınma koşullarına zarar vererek doğum öncesi dönemden itibaren çocuk sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Yeterli gıda ve temiz suya ulaşamama, hijyenik ve güvenilir koşullarda konaklayamama, hastalığı neden olan biyolojik vektörlerle daha sık karşılaşma, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan güçlük sağlık üzerindeki temel riskleri oluşturmaktadır. Çocukların gelişimleri üzerindeki etkileri ise kaygı, uyum ve davranış bozuklukları gibi sosyal-duygusal problemlere yol açabilmekte, çocukların algı ve dikkat becerilerini olumsuz etkileyerek bilişsel güçlüklere ve eğitime devam edememe gibi gerekçelerle uzun yıllar sürecek akademik sorunlara neden olmaktadır. Sonuç olarak iklim değişikliğinin etkileri doğrudan veya dolaylı, ani veya gecikmeli olabileceği ve bunun da farklı boyutlarda çocuk gelişimini ve sağlığını etkilediği ve etkilemeye devam edebileceği görülmektedir. İklim değişikliğine dair acil eylem planlarının alınması gerektiği ve iklim değişikliğinin çocuk sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkilerini azaltmak için çocukla çalışan profesyonellerin işbirliği içerisinde çalışarak önleyici ve müdahale edici çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemli olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, çocuk gelişimi, çocuk sağlığı. 


Keywords: