BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurdilan ŞENER, Filiz ERSÖĞÜTÇÜ
GEBELİKTE ALKOL KULLANIMINDA DANIŞMANLIK
 
Öz: Kadınlar arasında alkol kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan bir sorunudur. Kadınlar arasında alkol kullanımının artması gebelik döneminde de alkol kullanım oranının artmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Kadının alkol kullanımına gebelik döneminde devam ederse plasentanın erken ayrılması, abortus, ölü doğum, erken doğum, intrauterin gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı, çeşitli baş ve yüz gelişim kusurları, zeka geriliği gibi gebelikte istenmeyen durumların oluşmasına neden olabilmektedir. Bununla beraber gebelikte alkol kullanımına devam eden kadınların doğum sonrası dönemde de bebeklerinde fetal alkol sendromu gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Fetal alkol sendromu olan bebeklerde intrauterin ve/ veya postnatal gelişme geriliği, kraniyofasyal anomaliler/yüz anomalileri, merkezi sinir sistemi fonksiyon bozukluklarının görülebildiği belirtilmiştir. Gebelikte alkol kullanımına dair kadınlara danışmanlık verecek meslek grubunun başında hemşireler gelmektedir. Prekonsepsiyonel dönemde danışmanlık için gelen kadınlarda alkol kullanımı açısından değerlendirmesi yapılmalıdır. Alkol kullanan kadınların tespitinin sağlanması ve gebelikten önce alkolü bırakması önerilmelidir. Hemşireler kadınlara danışmanlık verirken gebelik sürecinde alkolün gebeliğe ve fetusa vereceği zararlardan bahsedilmelidir. Aynı zamanda tüm dünya da ve Türkiye’de toplumun alkol yönünden taranması alkol kullanım riski olan grupların belirlenmesi ve gebelikte alkol kullanma durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda alkol ve gebelikle ilgili toplumsal tabanlı eğitimlerin yapılması önerilebilir. Bu derlemede alkolün gebeliğe etkisi ve bu konu ile ilgili hemşirenin yapması gerekenler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Alkol, Hemşirelik. 


Keywords: