BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Gizem KESER, Aysun YÜKSEL
ESTETİK PERFORMANS SPORLARININ VUCUT AĞIRLIĞINA ETKİSİ
 
Spor çok eski yıllardan itibaren hayatın içindedir. Mısır’da güreş sporunu tasvir eden örnekler bulunmuştur. Birçok spor dalı ve bu spor dallarında özelleşmiş sporcular vardır. Sporcuların, müsabaka sırasında spor performansı pek çok endojen ve eksojen faktörlerden etkilenmektedir. Sporcuların performanslarını en çok beslenme ve hidrasyon durumu, iklim ve stresin etkilediği bildirilmiştir. Sporcuların beslenme durumlarının değerlendirilmesi sağlık için gereklidir ve performansı geliştirebilir. Spor branşına, süresine, sıklığına ve yoğunluğuna göre bireylerin enerji, makro ve mikro besin ögeleri gereksinimi değişmektedir. Bu duruma bireysel farklılıklar da dahil edildiğinde her spor dalında, her bireyin farklı gereksinimlere sahip olduğu açıktır. Estetik performans sporlarında; estetik duruş, düşük vücut yağ yüzdesi ve düşük vücut ağırlığı diğer spor dallarındaki güç, dayanıklılık, çeviklik ve hız kadar önemlidir. Estetik performans sporlarından bale, jimnastik, artistik buz pateni sporcularının çok küçük yaşlardan itibaren çok yoğun ve uzun süre çalıştığı, bununla birlikte çeşitli katı tutumlara maruz kaldıkları görülmüştür. Sporcuların istenilen estetik performanslarını sürdürülmek için çoğunlukla diyetlerinde enerji kısıtlamasına gittikleri belirtilmiştir. Bu durum sporcularda, yeme bozukluğu ile ilişkilidir. Ayrıca, birçok sağlık sorununa neden olduğu, sporcuların performanslarını da olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı dans, bale, buz pateni, artistik jimnastik gibi bazı estetik performans sporlarında sporcuların, ağırlık yönetimi ve beslenme sorunları ile ilgili güncel bir değerlendirme sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Estetik sporları, beslenme, vücut ağırlığı, yeme bozukluğu 


Keywords: