BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birgül ERDOĞAN, Tuğba ÖZ, Eda ŞİMŞEK ŞAHİN
ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE BEBEK BAĞLANMASININ İNCELENMESİ
 
Problem Tanımı ve Amaç: İnsanların yaşamında çocuk sahibi olmak önemli bir olaydır. Her anne ve baba isteyerek dünyaya getirdiği çocuklarının sağlıklı, normal gelişimini tamamlamış bir bebek olmasını hayal eder. Çocuğun sağlıklı gelişmesi ve sosyalleşmesi için ailenin önemli işlevleri vardır. Bağlanma tam olarak altı ay ile bir yıl arasında şekillenmektedir. Doğumdan hemen sonra insan yavrusunun doğası gereğince başlayan bağlanma; meme arama, emme, yutma, parmak emme, yakalama, anneye yönelme, beslenme saatlerini sezinleme ve hazırlanma şeklinde kendisini göstermektedir. Bu derlemenin amacı postpartum bağlanma konusunda kanguru bakımı, ten tene temas ve aynı odanın paylaşımı konularında literatür ışığında incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada “Pubmed, EBSCO, Science Direct ve Google Akademik” veri tabanları kullanılmış ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar taranmıştır. Bulgular: Annenin bebeği ile kurduğu iletişim ve etkileşim ne kadar erken ve sağlıklı ise anne bebek bağlanması o kadar kuvvetli gelişecektir. Doğumdan hemen sonraki zaman periyodu bağlanmanın en yoğun yaşandığı dönem olması nedeniyle olumlu anne-bebek ilişkisinin başlatılması için en elverişli zamandır.Bu nedenle anne ile bebek iletişiminin ve emzirmenin doğum sonrası dönemde en erken zamanda başlatılması gerekmektedir. Bu konuda en önemli uygulamalardan biri anne ve bebeğin aynı odayı paylaşmasıdır.Doğumdan hemen sonra annenin bazı nedenlerden dolayı bebeğiyle aynı odayı paylaşamaması, uzun süre bebeğinden ayrı kalması anne-bebek ilişkisini olumsuz yönde etkiler. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, doğumdan sonraki ilk bir saat içinde özellikle anne ve bebeğin aynı odada tutulması ve ten tene temasın sağlanması elzemdir. Bebeğin anneden ayrılmasını gerektiren bir tıbbi tedavi olmadığı sürece, yeni doğum yapmış annelerin sağlıklı bebekleriyle (sezaryen ile doğanlar dâhil) odalarına gelmelerinden itibaren taburcu olana kadar günün 24 saati aynı odada kalmalılardır. Ten tene temas konusunda ise Moore ve arkadaşlarının 1925 anne ve bebekleriyle yapılan 30 çalışmayı inceledikleri derlemede; anneyle erken ten tene temas kuran bebeklerin anneleriyle daha çok etkileşim kurduğunu, daha sıcak kaldığını ve daha az ağladığını saptamışlardır. Bunun yanı sıra bebeklerin daha fazla ve daha uzun süre emzirilme eğiliminde olduğunu ve anneleriyle erken ve olumlu bir ilişki içinde olduklarını belirtmişlerdir. Kanguru bakımı ise anne bebek bağlanmasını sağlayan, yeni doğanın dış ortama uyumunu kolaylaştıran ten tene temasa verilen addır. Kanguru bakımının bebeğin fizyolojik özelliklerine etkisi dikkate alındığında; başarılı emzirme sürecine katkı sağladığı, bebeklerde hipoglisemiyi önlediği, kalp hızı, solunum hızı ve vücut sıcaklığındaki değişimi ortadan kaldırdığı bilinmektedir. McCain ve arkadaşları prematüre bebeklerde kanguru bakımının kalp hızına etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmalarının sonucunda kanguru bakımını stres azaltan bir uygulama olduğunu kalp hızını düzenlediğini buldu. Sonuç: Sonuç olarak, kişinin ilerideki ilişki biçimlerinin belirlenmesinde yaşamın ilk günlerinde kurulan bağlanma örüntüsünün etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle hastanede uzun süreli kalan bebeklerin uygun şartlar oluşturularak anneleriyle sıklıkla temas içerisinde olmalarını sağlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda; anne bebek bağlanmasının başlatılmasında özellikle doğum sonrası dönemde bilinçli hemşirelik yaklaşımları önem taşımaktadır. Hemşire, bağlanmanın multifaktöriyel bir süreç olduğu gerçeğini göz önüne alarak, aile-bebek etkileşimi ve kalitesini arttırmaya yönelik aileyi desteklemeli ve cesaretlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Postpartum , Anne , Bebek ,Bağlanma 


Keywords: