BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ, Hamide ZENGİN
EK GIDA DÖNEMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
 
Sağlığın temellerinin atıldığı ilk iki yılda beslenme, çocuğun büyüme ve gelişme açısından oldukça önemlidir. Bebekler dört ile altı ay arasında yarı katı gıdaları ağız boşluğunun arka tarafına aktarmayı başarır. Baş ve boynun nöromüsküler kontrolünün tamamlanması, el göz koordinasyonunun gelişmesi, bebeğin anne ve çevre ile ilişkiye geçmesi, oturmaya başlaması, çiğneme ve yutma becerisinin gelişmesi ek gıdalara başlanabilmesi için gerekli gelişim basamaklarını oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, altıncı ayda ek gıdalara başlayarak anne sütünün 24 ay ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir. Bebeğin yanlış, yetersiz ya da fazla beslenmesi, büyüme, gelişme ve zekâ gelişimindeki gecikmeye, hastalanma riskinde ve ölüm oranında artışa neden olabilmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin tamamlayıcı beslenmeye ilişkin bilgi, deneyim ve uygulamalarının belirlenerek gerekli eğitimlerin planlanması önemlidir. Ek gıda döneminde ebeveynlerin doğru bildiği birçok yanlış uygulama bulunmaktadır. Bunlar arasında; farklı tatlara alışması için altıncı aydan önce ek gıda verme, gece sık uyanan bebeklere zamanından önce ek gıda verme, annesi yetersiz beslenen bebeklere altıncı aydan önce ek gıda verme, bebeklere kırmızı etin ve yağın gereğinden az verilmesi, yanlış gıdalar ile ek beslenmeye geçme, zorla yedirme çabaları, bebek çiğneme yeteneği kazandığı halde püre şeklinde gıdalar verme gibi uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca, bir yaş öncesi inek sütü verme, üç gün kuralına uymadan yeni besinler deneme, allerjen gıdaları önerilenden önce tattırma, bebeğin tuz ve şeker içermeyen yemeklerden keyif almadığı düşünülerek tuz ve şeker eklenmesi gibi yanlış uygulamalar bulunmaktadır. Günümüzde ilk 24 ay beslenmesinin ileri yaşam sağlığı üzerine etkileri nedeniyle, çocuklarda sağlıklı beslenme konusunda ebeveyn adaylarının ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi bir toplum sağlığı hizmetidir.

Anahtar Kelimeler: ek gıda, ek beslenme, bebek beslenmesi 


Keywords: