BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem ÇELİKEL, Yahya ÖZDOĞAN
COVID-19 SIRASINDA ADOLESANLARDA DEĞİŞEN YEME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ
 
Aralık 2019'dan bu yana, yeni tip koronavirüsün neden olduğu ağır bir zatürrenin Çin'de ortaya çıkması ile birlikte tüm ülkelerde önlemler alınmaya başlanmış ve üç ay sonra pandemi olarak kabul edilen bu enfeksiyon, 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) adını almıştır. COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik açıdan olduğu kadar sağlıkla ilgili de geniş kapsamlı sonuçlara neden olmuştur. Bu sağlık problemlerine yol açan sebepler arasında özellikle salgını kontrol altına almayı amaçlayan “karantina” uygulaması sonucunda evlerinde kalmak zorunda olan adolesan dönemdeki çocukların ve ergenlerin yeme alışkanlıklarının, yaşam tarzlarının değişmesi yer almaktadır. Bu derlemenin amacı COVID-19 sırasında alınan önlemlerin ve değişen yaşam tarzlarının adolesanlarda beslenme alışkanlıklarına yönelik etkisini araştırmaktır. Benzer konuda yapılmış birincil araştırmalardan ortaya çıkan ikincil veriler çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Bu veriler; COVID-19, adolesan dönem, obezite, fiziksel inaktivite, stres, uyku bozukluğu, yaşam tarzı değişiklikleri gibi anahtar kelimeler kullanılarak elektronik bilimsel veri tabanlarında yapılan taramalar sonucunda elde edilmiştir. COVID-19’un pandemi olarak adlandırılması ile birlikte alınan karantina önlemleri birçok günlük aktivitenin kesintiye uğramasına neden olmuştur. Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olabilecek beslenme ve fiziksel aktivite konularında bildiriler hazırlamıştır. Yetişkinliğe geçişte önemli bir basamak olan adolesan dönem ise karantina sürecinde yaşam tarzı alışkanlıklarının en çok değiştiği grupta yer almaktadır. Bu nedenle mevcut salgının etkileri göz önünde bulundurulduğunda sosyal izolasyonun ergen sağlığı üzerine etkilerini inceleyen araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan araştırmalar ile adolesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarına yönelik sağlık politikaları geliştirilebilecek; COVID-19 pandemisinden alınan yaşam tarzı dersleri gelecekteki tüm nüfusu olası salgınlara ve sağlık problemlerine karşı hazırlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koronavirüs, Adolesan, Ergen, Beslenme, Obezite 


Keywords: