BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
COVID-19 PANDEMİSİNDE KADINLARDA RUH SAĞLIĞI SORUNLARI VE TEMEL HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
 
Amaç: COVID-19 pandemisinde kadınlarda sıklıkla görülen ruh sağlığı sorunları ve temel hemşirelik yaklaşımının güncel literatüre göre tartışılmasıdır. Yöntem: Şubat 2020 – Aralık 2020 arasındaki literatür taranmıştır. Alanında 28 kaynak referans alınarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Evden çalışma, online eğitim, evde kalmanın getirisi artan ev işi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında kadınların yükü artış göstermiştir. Araştırmalar suç oranlarının düştüğünü ancak bunun yanı sıra kadınların ev içi şiddet görme ve istismarın artış gösterdiğini bildirilmektedir. Pek çok stresi barındıran pandeminin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri görülmektedir. Ruhsal sorunlarla baş edebilmekte sosyal destek ve egzersiz büyük öneme sahiptir. Gebe kadınlar prenatal ruh sağlığı açısından en endişeli gruplar arasında bildirilmektedir. COVID-19 pandemisinde kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla emosyonel sorun geliştiği bildirilmektedir. Bu sorunlar genel olarak; kaygı bozuklukları, stres, anksiyete bozuklukları, post travmatik stres sendromu, depresyon, uyku sorunlarıdır. Ruh sağlığının olumsuz etkilenmesinin önlemek amaçlı Dünya Sağlık Örgütü Ruh Sağlığı departmanı geçici bir klavuz oluşturmuştur. Ruh sağlığı için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi dijital psikoterapi için geçici rehber yayınlanmıştır. Sonuç olarak; kadınların ruh sağlığı COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenmektedir. Ruh sağlığın olumsuz etkilenmesinin önüne geçebilmek için kadınlar desteklenmelidir. Perinatal ruh sağlığı açısından gebeler değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Aile içi şiddetin önlenmesi içinde ayrıca önlemler alınması kadın ruh sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Kadın, Ruh Sağlığı 


Keywords: