BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya ÇİÇEK ACAR
COVID-19 PANDEMİSİNDE DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ
 
Sağlık hizmetlerinin her zaman ve her koşul altında sürdürülmesi gerekmektedir. Gelişen ve değişen ihtiyaçların etkisiyle sağlıkta dönüşümler gerçekleşmektedir. Dijital çağ olarak nitelendirilen günümüzde; sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılması dijital sağlık olarak adlandırılmaktadır. Sağlık profesyonelleri; tıbbi bilgilere erişmek, paylaşmak, veri toplamak, sağlık hizmeti sunmak ve salgınları izlemek için sosyal medya platformları, akıllı telefon uygulamaları, giyilebilir sağlık teknolojilerinden faydalanmaktadırlar . Fiziksel temasın en aza indirilmesi gereken COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak için dijital sağlık hizmetlerinden yararlanılması gündeme gelmiştir. Dijital sağlık hizmetlerinin amacı etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır. Aynı zamanda dijital sağlık; hizmet sunan sağlık profesyonellerini devre dışı bırakmak yerine onları güçlendirerek sunulan sağlık hizmetini ulaşılabilir, esnek küresel hale getirebilmeyi amaçlamaktadır. Dijital sağlık hizmetleri; tele-tıp, m-sağlık, e-sağlık, 3d yazıcılar, giyilebilir sağlık teknolojileri, yapay zeka (sanal gerçeklik teknolojileri), klinik bilgi sistemleri, entegre bölgesel, ulusal ve uluslararası sağlık iletişim ağları şeklinde verilebilir. COVID-19 pandemisi sürecinde, hasta eğitimlerinde, psikoterapide (dijital psikoterapi), kronik hastalıkların takibinde, hastalıkların teşhisinde dijital sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Dijital sağlık hizmeti ile geleneksel yüz yüze sağlanan sağlık hizmeti kıyaslandığı zaman, dijital sağlık hizmeti fiziki muayenede kısıtlı kalabilir, herkesin teknolojiye erişim imkanı olmayabilir (dijital uçurum), erişim sırasında sıkıntı (ses, görüntü, mahremiyet açısından), hastayla sağlık profesyonelleri arasında fiziksel mevcudiyet yokluğudan duygusal bağlanma eksikliği yaşanabilir. Dijital sağlık hizmetlerinin olumlu yanları ise; kullanımı kolaydır ve maliyet tasarrufu sağlar. Sonuç olarak; COVID-19 pandemisinde sosyal mesafe kuralı zorunluluğu olmayan , enfeksiyona maruz kalma riskini azaltan, yüksek riskli popülasyonlar için bakımın sürekliliğine izin veren dijital sağlık hizmetlerinin kullanılması sürdürülebilir sağlık hizmeti verilmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Dijital Sağlık, Tele-Tıp, Pandemi 


Keywords: