BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ümmügülsüm GÜNDOĞDU
ANKSİYETE, DEPRESYON VE STRESİN ERGENLERDE UYKU BOZUKLUĞU VE GECE YEME SORUNU ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR İNTERNET ANKETİ SONUÇLARI
 
Gece yeme sendromu az bilinen bir yeme bozukluğu çeşididir. Obezite prevalansının artması ve obezite ile ilgili araştırmaların artması sonucunda dikkat çekmeye başlamıştır. Gece yeme sendromu artık Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabının beşinci revizyonunun Aksi Belirtilmiş Beslenme ve Yeme Bozuklukları bölümünde listelenmiştir. Üç temel tanı kriteri vardır. Birincisi, akşam yemeğinden sonra günlük gıda alımının en az %25'ini yemek veya haftada ≥2 gece yemek yemektir. İkinci kriter ise bu tıkınırcasına yemenin kasıtlı olmasıdır. Üçüncü kriter aşağıdakilerden en az üçünü içermelidir: Bunlar arasında sabah anoreksisi, akşam yemeği ile uyku arasında veya gece yemek yemeye yönelik güçlü bir dürtü, uykusuzluk, uykuyu uyandırmak veya yeniden kazanmak için yemek yemenin gerekli olduğuna dair bir inanç veya akşam vakitlerinde ruh halinde kötüleşme yer alır. Bu çalışmada gece yeme sendromunun gelişim mekanizmasını belirlemek için anksiyete, depresyon ve stresin dolaylı etkileri yoluyla uyku kalitesinin gece yeme sendromu ile nasıl ilişkili olduğunu incelemiştir. Bu kesitsel web tabanlı çalışma, 12-18 yaşları arasındaki 171 ergenden oluşan bir örneklemi içermiştir (%55,0 kadın). Katılımcılar kendi bildirim anketlerini doldurdular Gece Yeme Anketi (GYA), SCOPA Uyku Ölçeği, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği - 21 Madde (DASS-21). Sonuçlar kaygı, depresyon ve stresin gece yeme sendromu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu gösterdi; AMOS yol analizi, kaygı, depresyon ve stresin gece yeme sendromu üzerinde dolaylı bir etkileri olup olmadığını incelemek için kullanıldı. Ayrıca anksiyete, depresyon ve stres alt ölçeklerinden sadece anksiyete alt ölçeği uyku problemi anksiyetesini artırarak gece yeme problemini etkilemiş, bu da sabah uykululuk ve gece uykuya dalma güçlüğünü artırmıştır. Bu nedenle, gece yeme sendromu zaten uyku problemleriyle önemli ölçüde ilişkiliydi. Sonuç olarak, depresyon ve stres doğrudan gece yeme problemlerini arttırdı. Anksiyete, uyku yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak yeme sorunlarını şiddetlendirdi. Anksiyete, depresyon ve stresi azaltmak için davranışsal ve psikolojik müdahaleler gece yeme sendromu tedavisinde yardımcı stratejiler olabilir.

Anahtar Kelimeler: uyku kalitesi, depresyon, endişe, stres, gece yeme sendromu 


Keywords: